kazemat (v. (m.):-ten) [Fr.casemate It.casamatta] 1 onderaards bomvrij gewelf in permanente verdedigingswerken, tot bewaarplaats van munitie of levensmiddelen, of voor het veilig opstellen van soldaten en geschut bestemd; 2 (gew.) bedstee; in zijn kazemat kruipen, gaan slapen; (uitdr.) in de kazematten zijn, zitten, ongesteld zijn. kazematten (overg.; kazematte, h. gekazemat), van kazematten voorzien.
© Judith van Steen 1996 - 2019